Usługi

 

Kancelaria CONSENSUS świadczy usługi prawne nie tylko w zakresie prawa zamówień publicznych i finansów publicznych, ale i szeroko pojętego prawa gospodarczego i cywilnego. Celem prowadzonej działalności jest zapewnienie obsługiwanym podmiotom kompleksowej pomocy prawnej.

Zapewniamy wszechstronną pomoc zarówno przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak i w zakresie reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Nasze usługi są adresowane zarówno do Zamawiających (udzielających zamówień), jak i Wykonawców (przedsiębiorców składających oferty w postępowaniach). Wspieramy w rozwiązywaniu problemów w przedmiocie naliczonych kar umownych, zmian umowy, waloryzacji wynagrodzenia i szeregu innych, które pojawiają się na etapie realizacji zamówienia.

Poza sprawami zamówień publicznych, prowadzimy inne sprawy gospodarcze, sprawy cywilne, rodzinne czy karne. Współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa – tak, aby świadczone usługi były kompleksowe i interdyscyplinarne.

Możliwe są różne formy współpracy:

  • stała obsługa prawna,
  • jednorazowa porada prawna,
  • prowadzenie konkretnej sprawy – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
  • system mieszany – stosownie do potrzeb Klienta.

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe:

Katarzyna Buchowiecka:
e-mail: katarzyna.buchowiecka@gmail.com
tel. 887 707 616

Katarzyna Baran:
e-mail: katarzyna-baran@outlook.com
tel. 512 502 319