Kilka słów o „innej omyłce” i możliwościach jej poprawienia

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1900/23, wydanym w sprawie reprezentowanego przez nas Klienta, Izba poczyniła ciekawe rozważania w zakresie art. 233 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja pojęcia „innej omyłki” W wydanym rozstrzygnięciu Izba podzieliła stanowisko (wyrażone już w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 5 sierpnia 2009...