Katarzyna Buchowiecka

Katarzyna Buchowiecka
prawnik, specjalistka w zakresie zamówień publicznych

e-mail: katarzyna.buchowiecka@gmail.com
tel. 887 707 616

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych zdobywane nieprzerwanie od 1997 roku – zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i wprost na salach sądowych. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, z których prowadzi również szkolenia.

Specjalizuje się także w prawie inwestycyjno-budowlanym. Za zasługi dla rozwoju budownictwa w 2005 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze ze szczególnym zainteresowaniem prowadzi interdyscyplinarną i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie negocjowania umów, problematyki waloryzacji wynagrodzeń oraz rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów kontraktowych. Z jej usług doradztwa prawnego korzystają aktualnie zarówno duże, jak i małe podmioty gospodarcze z branży z budowlanej, naukowej, medycznej, biurowej, archeologicznej, fotowoltaicznej, a także inwestycji sportowych.

Główny obszar jej specjalizacji stanowi obsługa procedury udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych. Świadczy usługi zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających, m.in. w kwestii:

  • pełnej analizy zagadnień, zagrożeń oraz wyboru optymalnych rozwiązań w procesie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • doradztwa w zakresie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wsparcia prawnego w przygotowaniu oferty oraz oceny prawnej ofert pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, w tym weryfikacji ofert konkurencyjnych;
  • reprezentacji uczestników postępowania w negocjacjach i dialogu;
  • przygotowywania oraz weryfikacji dokumentacji na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowywania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i przystąpień do postępowań odwoławczych, a także reprezentacji w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • przygotowywania wniosków o kontrolę prowadzonych postępowań;
  • sporządzania opinii prawnych w pełnym zakresie prawa zamówień publicznych.

Z powodzeniem prowadzi postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą. Na jej koncie znajduje się już kilkaset spraw, z których większość została rozstrzygnięta na korzyść Klienta.

Prywatnie była polska lekkoatletka, wielokrotna mistrzyni Polski (m.in. w sztafecie 4 x 100 m – złoto w 1992 i 1993 oraz srebro w 1991 i 1994; w biegu na 200 m – srebro w 1997 oraz brąz w 1993 i 1996; w biegu na 400 m – dwa srebrne medale – 1996, 1997), reprezentantka Polski na zawodach Mistrzostw Europy i Świata.