Katarzyna Baran

Katarzyna Baran
aplikantka adwokacka

e-mail: katarzyna-baran@outlook.com
tel. 512 502 319

Absolwentka i coroczna stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pierwotnie kierowała swoje zainteresowania zawodowe w stronę prawa karnego, broniąc w Katedrze Prawa Karnego pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Majewskiego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze w czasie studiów prawniczych, pracując początkowo jako młodszy prawnik u boku profesjonalnych pełnomocników procesowych w kancelariach adwokackich w Warszawie.

Od 2020 roku Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

W chwili obecnej jej szeroka wiedza i wszechstronne doświadczenie pozwala spojrzeć na sprawę i sytuację Klienta z różnych perspektyw i dokładnie zidentyfikować problem. Dzięki znajomości różnych dziedzin prawa (prawo karne, cywilne, gospodarcze) znajduje rozwiązania dla trudnych, interdyscyplinarnych spraw.

Aktualnie główny obszar jej specjalizacji stanowi prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, a także prawo gospodarcze – w tym prawo zamówień publicznych. Doradza Klientom w przygotowaniu strategii działań procesowych, zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym.

Ze szczególnym zainteresowaniem prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o rozwód oraz alimenty i opiekę. W zakresie zamówień publicznych współpraca obejmuje świadczenie usług prawnych w sprawach dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno od strony Wykonawców, jak i Zamawiających.