Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość ta wynika z obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 roku w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro...

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrośnie dwa razy: minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto, minimalna stawka godzinowa od dnia 1 lipca 2024 roku wyniesie 28,10 zł brutto. Kiedy spełniony zostanie wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej? Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych...