Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość ta wynika z obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 roku w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro...

Kilka słów o „innej omyłce” i możliwościach jej poprawienia

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1900/23, wydanym w sprawie reprezentowanego przez nas Klienta, Izba poczyniła ciekawe rozważania w zakresie art. 233 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja pojęcia „innej omyłki” W wydanym rozstrzygnięciu Izba podzieliła stanowisko (wyrażone już w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 5 sierpnia 2009...

Kolejna wygrana przed Krajową Izbą Odwoławczą

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 20 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 1585/23, wydano pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie naszego Klienta – nakazując Zamawiającemu odrzucenie oferty konkurencji, co prowadzi do tego, że to oferta naszego Klienta znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu złożonych ofert i zdobywa kilkumilionowe zamówienie. Istotne aspekty wyroku...