Legitymacja do korzystania ze środków ochrony prawnej w sytuacji, gdy Wykonawca znajduje się na dalszej pozycji w rankingu ocenianych ofert

Czy znajdując się na dalszej pozycji (trzeciej, czwartej…) w rankingu złożonych ofert mam interes we wniesieniu odwołania? Odpowiedź na powyższe pytanie jest co do zasady twierdząca. Obecnie możliwość podjęcia walki o uzyskanie zamówienia poprzez wniesienie odwołania uległa znaczącemu poszerzeniu. Art. 505 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują...