Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych. Wartość ta wynika z obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 roku w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro...

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrośnie dwa razy: minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł brutto, minimalna stawka godzinowa od dnia 1 lipca 2024 roku wyniesie 28,10 zł brutto. Kiedy spełniony zostanie wymóg stosowania minimalnej stawki godzinowej? Ustawowy obowiązek dotyczący zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych...

Skutki awarii platformy, na której prowadzone jest postępowanie

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2023 roku (KIO 893/23, 894/23) Krajowa Izba Odwoławcza ponownie potwierdziła ukształtowane już stanowisko (np. w wyroku KIO 1760/21 czy KIO 2671/18), że „uniemożliwienie - wskutek problemów technicznych związanych z platformą zakupową udostępnioną przez Zamawiającego - złożenia oferty zainteresowanemu Wykonawcy, którego oferta mogła potencjalnie...