O prawie - konkretnie i przystępnie...

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązuje nowy kurs euro, który stosujemy do przeliczania wartości zamówień publicznych....

Read more

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku

W 2024 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrośnie dwa razy: minimalna stawka godzinowa od dnia 1 stycznia 2024...

Read more

Skutki awarii platformy, na której prowadzone jest postępowanie

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2023 roku (KIO 893/23, 894/23) Krajowa Izba Odwoławcza ponownie potwierdziła ukształtowane...

Read more